Fábián Zita


Fábián Zita másodéves vegyész mesterszakos hallgató vagyok, kutatómunkámat 2014 nyarán kezdtem meg a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoportjában.

Egy olyan kutatási projektbe kapcsolódtam be, melynek célja terápiás alkalmazásokhoz megfelelő, biztonságos szabályozási mechanizmussal rendelkező mesterséges nukleáz fehérje kifejlesztése. Eddigi munkám során a kutatócsoportunk által tervezett fehérjék szerkezetét vizsgáltam spektroszkópiai módszerekkel, valamint mutáns fehérjék előállítását és röntgenkrisztallográfiás vizsgálatát végeztem a Koppenhágai Egyetemmel való nemzetközi együttműködés keretein belül.

Felsőoktatási tanulmányaim során számos díjban és elismerésben részesültem: Új Nemzeti Kiválóság Program Kutatói Ösztöndíj (2016, 2017), Dékáni Dicséret (2016, 2017), Sófi Kiemelt Kuratóriumi Díj (2017), SZTE Talent Ösztöndíj – Bronz Fokozat (2017), Szeged Városi Ösztöndíj (2017), Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (2017) és Sófi Különdíj (2018). Tudományos eredményeimet a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián is bemutathattam, ahol első helyezésben részesültem, illetve a legértékesebb tudományos munkáért járó díjat, a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Különdíját is elnyertem.

További céljaim között szerepel a PhD fokozat megszerzése, munkám során a kialakított nukleáz fehérjék szabályozási lehetőségeinek vizsgálatára szeretnék fókuszálni. Úgy gondolom, hogy a biokémia ezen területe igazán érdekes és izgalmas, hiszen egy biztonságos szabályozási mechanizmussal rendelkező mesterséges nukleáz alkalmas lehet genetikai betegségek gyógyítására.

Hozzászólások