child hospital with mother

Ha kórházba kerül a gyermek – a szülő benntartózkodási jogairól


Az alapvető jogok biztosa, Székely László a kórházi ellátásra szoruló gyermek szüleinek a jogaival foglalkozott. Jelentésében összegezte a jelenlegi kórházi gyakorlatokból adódó panaszokat, valamint a 2010-es állapotokat összevetette a mostanival. Következtetéseinek hangot adva felkérte az emberi erőforrások miniszterét arra, hogy jogszabályban rögzítsék a felnőtt korú kísérők kórházi benntartózkodását biztosító részletes szabályokat.

Jelentésében Székely László kimondta, hogy „nem lehet pénzt kérni azért, hogy a szülő bent maradhasson a kórházban a gyerekével, és hogy nincs különbség ebből a szempontból apa és anya között”, számol be róla cikkében a hvg.hu.

A jelentés alapjául azon szülők panaszbeadványai szolgáltak, akik különféle visszásságokkal találkoztak gyermekük kórházi ellátása során. Kiderült, hogy a szülő benntartózkodásának feltételei intézményenként eltérőek, esetenként korlátozásokat tartalmaznak. Székely szerint mindez arra vezethető vissza, hogy hiányoznak a vonatkozó jogszabályi keretek és a finanszírozási szabályok sincsenek központilag lefektetve.

Ennek okán tért vissza Székely a korábbi, 2010-ben készült vizsgálati anyaghoz, amely ugyanezt a témát dolgozta fel, majd összevetette a panasz beadványokkal. Arra volt kíváncsi, hogy változott-e valami a nyolc évvel ezelőtti jelentéshez képest.

Székely László a jelentések alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2010-es állapotokhoz képest több tekintetben sincs előrelépés. Például abban, hogy nincs jogszabály arra vonatkozóan, hogy mi az a minimum követelmény, amelynek meg kell felelnie az intézménynek a szülői tartózkodás körülményeit illetően, erről ugyanis jelenleg az egyes egészségügyi intézmények maguk dönthetnek.

Ezenkívül arra is rámutatott, hogy „a 2010-ben megfogalmazott ajánlások teljesítése elmaradt”: azaz továbbra is sérül a kórházakban tartózkodó gyermek szülővel való folyamatos kapcsolattartásának lehetővé tétele, valamint a szülő benntartózkodási lehetőségének biztosítása, amelyet a szülők számára az egységes jogi követelményrendszer határoz meg. A jelenlegi gyakorlat tehát korlátozza a szülő számára a gyermeke védelméhez és gondoskodásához való jogát.

Székely jelentésében arra is kitért, hogy a szülőnek a gyermeke mellett való tartózkodása nem köthető orvosi engedélyhez, kivéve a rendkívüli eseteket. Majd hozzátette, hogy mindezt térítésmentesen kell biztosítani az intézménynek (kivéve a magasabb szintű szolgáltatásokat – pl. ágyhasználat a felnőtt részére, külön szoba).

Székely megemlíti, hogy mindenképpen le kell fektetni a szabályzatban a férfi hozzátartozók jelenlétéről szóló rendelkezést is, hogy ezáltal kizárható legyen olyan jellegű gyakorlat, mi szerint csak az anyák tartózkodhatnak a kórházban fekvő gyermekük mellett, az apák nem.

A biztos kitér arra is, hogy szabályozni kell azon visszásságokat, mi szerint a kórház a saját dolgozói számára olyan feltételeket biztosít ingyen, amelyek egyébként minden más szülőnek térítésköteles szolgáltatások. Ezt a kijelentését pedig továbbviszi azzal, hogy az intézmények térítésért nyújtott szolgáltatásaikat ne határozhassák meg önkényesen, hanem minden előnyben részesítésnek ésszerű indokon kell alapulnia.

Székely László alapjogi biztos összességében arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberi erőforrások minisztere tegyen lépéseket a körülmények rendezésében, és jogszabályban rögzítse a felnőtt korú kísérők kórházi benntartózkodását biztosító részletes szabályokat.

Fotó: interfisio.com.br

Hozzászólások