SzántaiMárk

Szántai Márk


A Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem MA tanárszakos végzős hallgatója vagyok. Kutatási témámat megmérettem tavaly az OTDK-n, többször tartottam előadást konferenciákon, valamint kétszer elnyertem az Új Nemzeti Kiválósági Program kutatói ösztöndíját.

2015 nyarán kezdtük a közös munkát témavezetőmmel, Szilágyi Zsófia professzorasszonnyal. A kiindulási pont a kortárs regényekben megjelenő vidékiség-tematika vizsgálata volt, ekkor kezdtem foglalkozni Grecsó Krisztián szövegeivel.
A szövegek vizsgálata során magától értetődőnek tűnt, hogy vissza kell nyúlni a huszadik század elejéhez, a klasszikus modernség falu és kisváros tematikájú szöveghelyeihez. Emellett természetesen – a témából adódóan – a kurrens térpoétikai-tájfilozófiai szakirodalom ismerete és folytonos monitorozása szükséges.
Grecsó művei lehetőséget kínálnak az irodalomtörténeti és irodalomelméleti szempontú közelítésekhez is. Eddig elsődlegesen a Tánciskola című regénnyel, a Barbárok című novellával (ami Móricz azonos című művének jelenkori újragondolása), valamint néhány esszéjével foglalkoztam, legújabb kötetéről kritikát írtam, és több publikációm megjelenése idén várható különböző folyóiratokban.

Júniusban végzek a mesterképzésen, utána szeretnék felvételizni az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Modern Magyar Irodalom alprogramjára. A főtéma terveim szerint marad, azonban a kutatásba bevont szerzők köre természetesen bővíthető és bővítendő a következőkben.

Hozzászólások