oktatás

Új alaptanterv az oktatásban 2019-től?


A kormány 2019. szeptember elsejével tervezi bevezetni az új nemzeti alaptantervet, mely keretein belül megreformálnák a jelenlegi oktatási rendszer alapjait, egy modernebb, gyakorlatiasabb rendszer kialakításával.

Azonban a tervezett bevezetésig mindössze másfél év van hátra, ami egy új alaptanterv előkészítéséhez igen kevés idő, ráadásul, még nagyon sok megválaszolatlan kérdés jelzi az új alaptanterv hiányosságait.

Ezekre a kérdésekre próbál választ kapni a Civil Közoktatási Platform (CKP), amely lehetővé teszi, hogy az oktatásban meghatározó szerepet betöltő civil egyesületek egységesen felléphessenek, javaslataikkal támogathassák az elkészülendő alaptantervet, szándékuk szerint, párbeszéd alakuljon ki a civil szféra és a kormány képviselői között az ügyben, egy mindenki számára elfogadható és kivitelezhető tanterv megalkotásában.

A Civil Közoktatási Platform január 15-én kérdéseikkel írásban fordultak Balog Zoltánhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) vezetőjéhez, sajnos azonban erre a levélre a mai napig nem érkezett válasz, holott a jogszabályok szerint ennek 30 napon belül meg kellett volna történnie.

Ebben a levélben hangot adtak aggályaiknak, miszerint irreálisnak tűnik a kormány által megadott szűk határidő az új tanterv kidolgozására (NAT, kerettantervek, helyi tantervek) és bevezetésére.

Sajnos a koncepció kidolgozásával kapcsolatban konkrétumok a szakma fontos szereplői előtt sem ismeretesek, a kormány nem mond többet azonkívül, hogy egy rendkívül előremutató, innovatív reformról lenne szó. A CKP már tavaly a kormány részére benyújtotta saját szakmai koncepcióját, rámutatva az EMMI által korábban kiadott koncepció hibáira, hiányosságaira, de javaslataik süket fülekre találtak. Nagyon úgy néz ki, hogy a kormány ez ügyben sem a civil szférával nem hajlandó tárgyalni, se a közvélemény megfelelő tájékoztatását nem tartja fontos napirendi pontnak.

Pedig olyan sarkalatos kérdések maradtak megválaszolatlanul, mint, hogy mikor valósul meg az új tartalmi szabályozás bevezetéséhez fűződő, a tantervek létrehozásával kapcsolatos konkrét folyamatok indítása, hiszen a jelenleg beharangozott 2019. szeptember elsejei életbelépés akkor lenne reális, ha 2019. június végéig már készen állnának a helyi tantervek. Továbbá, ha 2019 februárjáig elkészülnének a tankönyvek és meglennének a szükséges taneszközök, de ehhez az kellene, hogy az új digitális pedagógiai eszközrendszerek kialakítása már 2018. október 30-a után elkezdődjenek, nem is beszélve a pedagógusok és az intézményvezetők felkészítésére fordítandó időről.

A kormány oktatási programja előrevetíti a kilencosztályos általános iskolákat, melyek végén valamilyen alapvizsgát kellene tennie a gyerekeknek. De a tervezett határidőig arra már végképp nincs idő, hogy egy új vizsgarendszer kerüljön kidolgozásra, hiszen azt az életbelépéstől számítva már az ötödik osztályos kisiskolásoknak is ismernie kellene a sikeres és időbeli felkészülés végett.

Mivel az EMMI a válaszadással bőven túllépte már a megengedett határidőt, a CKP március elsejei levelében az ombudsmanhoz, Székely László alapjogi biztoshoz fordult jogorvoslatért.

Az ügy jelenleg itt tart. Az oktatási szakemberek most várnak. Várnak a megfelelő válaszra, amely talán elindít egy sikeres párbeszédet a kormány és a civil szervezetek között, amely segítségével megalkothatnak egy versenyképes, modern, gyerekbarát oktatási rendszert.

Fülöp Tímea

A cikk a Csongrádhír 3. számában a 4.oldalon is olvasható. 

Hozzászólások